Izložba Slike kojima (ih) pamtimo nastala je kao druga faza projekta Interpretacije ličnih sećanja koji istoričarka umetnosti Milena Jokanović i umetnica Maja Medić započinju 2015. godine.

Nakon završetka prvog dela projekta i izložbe Slike kojima (se) pamtimo, nas dve nastavljamo da, svaka iz svog profesionalnog zaleđa, razmišljamo o načinima konstruisanja ličnih identiteta kroz sećanja. Protagonista celokupnog projekta, pa i pomenute dve izložbe jeste baka. Stoga, dok smo Maja i ja na prethodnoj izložbi susrele slike prošlosti koje nas asociraju na naše bake, te kroz sve izloženo i sučeljeno zapravo tražile nas same, na ovoj izložbi još deset umetnica (uz još jedan Majin rad) prihvata pravila igre, odnosno preispituje postojeće, konstruiše pretpostavljene, traži neočuvane i na najrazličitije načine se poigrava sa slikama sećanja na svoje bake pri tom težeći da bolje upoznaju same sebe. Pojam slike, u kontekstu čitavog projekta shvata se znatno šire od puke vizuelne predstave, ukazujući na najrazličitije nosioce sećanja i uspomena koji aktiviraju memoriju svakog pojedinca i bude niz asocijacija na minula vremena.” (iz uvodnog teksta za katalog / Milena Jokanović)

Na izložbi, svoje radove predstavljaju:

Jelena Žigić
Jelena Ilić
Sonja Antonić
Ana Piljić Mitrović
Nada Pleskonjić
Maja Medić
Vesna Radovanović
Radmila Radojković
Tijana Mamula
Tijana Grumić
Maša Seničić

Otvaranje je 01.02. 2018. u 18h
u galeriji PRO3OR, Koče Popovića 9.