Milan Jovanović / Od 14. do 23. maja 2019. / Otvaranje utorak 14. maj 2019. u 19h

Katalog

Projekat “Formalne predstave ideologije: Flota haosa, anarhije i nihilizma” je samostalno multidisciplinarno teorijsko-umetničko istraživanje Milana H. Jovanovića na temu forme ideologije, koje kao primarnu tezu postavlja da su sve ideologije formalno iste, te da su haos, anarhija i nihilizam prirodna stanja čoveka pre ideološke discipline. Radovi obuhvataju klasične i nove medije, street-art, performanse, instalacije, keramiku i upotrebu raznih likovnih materijala. Zin je kao teorijska publikacija-katalog sastavni deo projekta.