O NAMA

logox2

ПРОЗОР je nezavisna i neprofitna galerijska platforma posvećena promociji i razvijanju savremenih izlagačkih praksi, tendencija u umetnosti i javnoj diskusiji sa posebnom pažnjom usmerenom ka mladim autorima i dolazećim generacijama, kao i razmeni ideja i tema koje oni obrađuju. Program ПРОЗОР-a fokusiran je na živa izvođenja, performanse, muzičke događaje, izložbe, debate, prezentacije i digitalne susrete sa ciljem da unapredi i decentralizuje kulturnu scenu, poveže mlade autore i promoviše interdisciplinari pristup umetničkoj produkciji i interpretaciji. U prostorijama ПРОЗОР-a postavljamo pitanja i tražimo odgovore gajeći kulturu dijaloga u traženju balansa između tehnologije, kulture i svakodnevnice.