O NAMA

logox2

ПРОЗОР je nezavisna i neprofitna galerija posvećena promociji i razvijanju savremenih izlagačkih praksi i tendencija u umetnosti, kao i javnoj diskusiji sa posebnom pažnjom usmerenom ka mladim autorima i dolazećim generacijama. Naš cilj je da pružimo doprinos razvoju domaće kulturne scene, promovišemo interdisciplinarni pristup umetničkoj produkciji i praksi i afirmišemo nove autore, ne zaboravljajući one već etablirane.

Program galerije je fokusiran na izložbe, debate, prezentacije i muzičke događaje. Sadržajno je povezan sa aktivnostima projekta O3ONE, platforme koja promoviše sinergiju umetnosti, nauke i tehnologije.

Funkcionalnost prostora otvara mogućnost i za alternativne namene, kao što su tematske proslave, korporativni event sadržaji i slično.